جسیکا لدزما

جسیکا لدزما
جنسیت: زن
نژاد: سفید
تولد: 10/27/1954 (65 ساله)
خیابان: خیابان 3356 Fulton
سیتی ، ایالت ، پستی: چارلستون ، ویرجینیا غربی (WV) ، 25301
تلفن: 304-444-4486
موبایل: 304-542-4518